O NAMA

   Hotel je smješten u najzelenijem dijelu grada, a u neposrednoj blizini centra grada u kojem
se nalaze trgovine, kafići i drugi sadržaji, a isto tako u blizini sportskih terena, bazena,
parkova, vinske ceste, tako da pruža mogućnosti za savršen odmor i užitak tijekom cijele godine.

Naš hotel je hotel zatvorenog tipa, tako da nudi potpunu diskreciju, intimu i mir.

Hotel Mladimir vam pruža ugodan ambijent za odmor.

Hotel ima vlastiti parkirni prostor.